டி20 கிரிக்கெட்டின் புதிய நெ.1 பந்துவீச்சாளர்

டி 20 தரவரிசையில் பந்துவீச்சாளர்களுக்கான இலங்கையின் ஹசரங்காவைப் ஹசரங்காவைப் தள்ளி ரஷித் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் பிடித்துள்ளார்।

.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *